OSTPROJEKT ściśle współpracuje z firmą POŻ-EKSPERT w zakresie Ochrony Przeciwpożarowej i BHP
oraz z Kancelarią Adwokacką Adwokat Tomasz Grzyb pod względem prawnym
design by
©2016 OSTPROJEKT
20 LAT
KREOWANIA NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI

realizacje

Niektóre z naszych realizacji

 

 • Projekt modernizacji stadionu miejskiego w Ostrowi Maz. (2016)
 • Projekt hali sportowej przy LO im. ks. Piotra Skargi w Pułtusku (2016)
 • Projekt leśniczówki w Zbójnej Nadl. Nowogród (2016)
 • Projekt adaptacji budynku ul. Hallera 13 w Ostrołęce na Przedszkole i Żłobek „Jaś i Małgosia” (2016)
 • Projekt i nadzór inwestorski adaptacji warsztatów na halę przyjęcia surowca typu Refood w zakładzie Sarval Polska w Długim Borku pow. szczycieński (2015-2016)

 

2015

 • Audyt budowlany zakładów Saria Polska w Przewrotnem k. Rzeszowa i Gołczy k. Krakowa (2015)
 • Projekt rozbudowy cmentarza miejskiego w Szczytnie (2015)
 • Projekt piekarni i cukierni w Wólce Brzezińskiej gm. Goworowo pow. ostrołęcki (2015)
 • Projekt rozbudowy Szkoły Podstawowej z Przedszkolem i Halą Sportową w Olszewie Borkach pow. ostrołęcki (2015)
 • Projekt termomodernizacji budynków administracyjnych OPWiK w Ostrołęce (2015)
 • Projekt sali gimnastycznej SP w Białobieli gm. Lelis (2015)
 
2014
 • Projekt rozbudowy budynku OCK w Ostrołęce o małą salę kinową (2014)
 • Projekt rozbudowy piekarni SEZAM w Baranowie (2014)
 • Projekt boisk sportowych i zagospodarowania otoczenia ZSZ nr 1 w Ostrołęce (2014)
 • Projekt budynku handlowego firmy instalacyjnej w Kadzidle (2014)
 • Projekt piekarni w msc. Wejdo gm. Łyse (2014)
 
2013
 • Projekt remontu i nadzór inwestorski zabytkowej kaplicy na cmentarzu parafii pw. Naw. NMP w Ostrołęce (2013)
 • Nadzór inwestorski na czas trwania okresu gwarancyjnego zadania: Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków Chemiczna w Ostrołęce (2013)
 • Projekt i nadzór inwestorski rozbudowy bud. kościoła pw. N.M.P. Matki Kościoła w Rząśniku pow. Wyszków (2012,2013)
 • Projekt adaptacji bud. Szkoły Podstawowej w Białusnym Lasku gm. Myszyniec na Środowiskowy Dom Samopomocy (2013)
 • Projekt przystosowania budynków ZSZ nr 1 w Ostrołęce do obowiązujących wymagań ppoż. (2013)
 • Przeglądy 5-letnie budynków  i  obiektów zakładu Saria Polska oddział w Długim Borku (2013)
 
2012
 • Projekt hali sportowo-widowiskowej w Spychowie gm. Świętajno woj. warmińsko-mazurskie (2012)
 • Projekt bud. Centrum Medycznego (apteka, przychodnie lekarskie, gab. wet.) w Kadzidle pow. ostrołęcki (2012)
 • Projekt remontu w zakresie izolacji fundamentów i drenażu wraz z nadzorem inwestorskim zabytkowego kościoła pw. Naw. N.M.P. w Ostrołęce (2011,2012)
 • Projekt i nadzór inwestorski rozbudowy hali produkcyjnej pod linię pierza w zakładzie Saria Polska w Długim Borku woj. warmińsko-mazurskie (2011,2012)
 • Projekt rozbudowy cmentarza parafialnego w Rzekuniu pow. ostrołęcki (2012)
 • Projekt termomodernizacji  Przedszkola Miejskiego nr 5 w Ostrołęce  (2012)
 
2011
 • Ekspertyza nt. możliwości nadbudowy budynku Szkoły Podstawowej nr 5 i II LO w Ostrołęce (2011)
 • Koncepcja i nadzór nad przebudową infrastruktury zakładu Saria Polska w Długim Borku . Przebudowa i budowa dot.: dróg zakładowych, parkingów wewnętrznych i zewnętrznych, przebudowy zbiorników, sieci, zieleni itp.(2011)
 • Projekt i nadzór nad budową hali przeróbki torfu Zakładów Torfowych w Karasce gm. Kadzidło (2011)
 • Projekt obiektów (hala produkcyjna, budynek biurowo-socjalny, biofiltr) zakładu kat. I  Saria Polska w Długim Borku woj. warmińsko-mazurskie. (2011) 
 • Projekt rozbudowy piekarni SEZAM w Baranowie (2011)
 • Projekt i nadzór inwestorski remontu i modernizacji zabytkowej plebanii parafii pw. Naw. N.M.P. w Ostrołęce (2011)
 • Projekt sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Łatanej Wielkiej gm. Wielbark woj. warmińsko-mazurskie  (2012)
 • Projekt zamienny architektoniczny oraz projekt ogrodzenia Hotelu Korona w Krukach pow. ostrołęcki (2011)
 
2010
 • Ekspertyza n.t. możliwości nadbudowy budynku Zespołu Szkół nr 5 w Ostrołęce (2010)
 • Projekt stacji paliw „na wodzie” u nabrzeża Jez. Mikołajskiego  w Mikołajkach dla ORLEN S.A.  (2010)
 • Projekt sali gimnastycznej przy SP w Lipnikach gm. Łyse (2010)
 • Projekt zespołu boisk przy ZSZ nr 1 w Ostrołęce wraz z kompleksową przebudową zagospodarowania terenu (2010)
 • Projekt adaptacji Przedszkola  nr 13 w Ostrołęce (2010)
 • Koncepcja budynku handlowo-usługowego przy  ul. Bogusławskiego w Ostrołęce (2010)
 • Projekt rozbudowy i przebudowy bud. mieszkalnego typu „rezydencja” w Teodorowie gm. Rzekuń (2010)
 
2009
 • Projekt i nadzór inwestorski budynku biurowego z portiernią w zakładzie Saria Polska w Długim Borku pow. szczycieński (2009)
 • Projekt rekonstrukcji zabytkowej kuźni i stodoły w Zagrodzie Kurpiowskiej w Kadzidle (filii Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce) (2009)
 • Projekt i nadzór inwestorski rozbudowy zaplecza kuchennego stołówki przy Szkole Podstawowej w Różanie (2009,2010)
 • Projekt hali sportowej z pom. towarzyszącymi, łącznikiem i pom. przedszkolnymi w Starym Szelkowie pow. makowski (2009)
 • Projekt pawilonu meblowego w Antoniach gm. Olszewo Borki (2009)
 • Projekt budynku agroturystyki z salą bankietową, pokojami noclegowymi i cz. mieszkalną w Łęgu Starościńskim gm. Lelis (2009)
 
2008
 • Projekt Cukierni dla firmy  Romanowski w Goworowie (2008)
 • Projekt i nadzór inwestorski Domu Parafialnego z funkcją m.in. Domu Pogrzebowego w Kadzidle (2008)
 • Projekt i nadzór inwestorski budowy cmentarza parafialnego w Dylewie gm. Kadzidło (2008)
 • Projekt rozbudowy bud. agroturystycznego o kuchnię i salę szkoleniową w Wydmusach gm. Myszyniec (2008)
 • Projekt rozbudowy i remont budynku GOK-u i OSP w Łysych (2008)
 • Projekt leśniczówek w Osowcu i Laskach - Nadleśnictwo Nowogród pow. łomżyński (2007,2008)
 
2007
 • Projekt zakładu pośredniego kat. I/II dla firmy Saria Polska w Długim Borku pow. szczycieński (2007)
 • Projekt Przychodni lekarza rodzinnego w Karniewie pow. makowski (2007)
 • Projekt plebanii w Łęgu Starościńskim pow. ostrołęcki (2007)
 • Projekt kapitalnego remontu i nadzór zabytkowej plebanii parafii pw. św. Anny w Różanie pow. makowski (2007)
 • Projekt przebudowy i modernizacji stadionu w Lelisie (2007)
 • Projekt rozbudowy Szkoły Podstawowej w Klonie i Dąbrowach gm. Rozogi o sale gimnastyczne (2007)
 • Projekt budynku usługowo-mieszkalnego ul. Ks. Pędzicha  w Ostrołęce (2007)
 
2006
 • Projekt i nadzór inwestorski budowy hali przeróbki torfu w Zakładzie Torfowym „KARASKA” w Karasce  gm. Kadzidło (2006)
 • Projekt kościoła i plebanii wraz z nadzorem inwestorskim w Dylewie gm.Kadzidło (2006)
 • Projekt zespołu boisk przy SP w Nasiadkach, Dąbrówce,  Łęgu Starościńskim i Łęgu Przedmiejskim gm. Lelis (2006)
 • Projekt sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Węgrzynowie pow. makowski (2006)
 • Projekt Pawilonu handlowego w Kadzidle (2006)
 • Projekt rozbudowy Banku Spółdzielczego w Różanie (2006)
 
2005
 • Projekt i nadzór budowy Domu Parafialnego w Dylewie gm. Kadzidło (2005)
 • Projekt modernizacji plebanii w Baranowie pow. ostrołęcki (2005)
 • Projekt budynku handlowo-usługowego ul. Niepodległości w Baranowie (2005)
 • Projekt adaptacji z oceną techniczną hali produkcyjnej na salę bankietową dla GS Łyse (2005)
 • Projekt remontu i rozbudowy budynku GOKSiR  w Baranowie (2005)
 • Projekt leśnej edukacyjnej ścieżki rowerowej „Jezioro Krusko” -  Teren Nadleśnictwa Myszyniec – leśnictwo Serafin (2005)
 
2004
 • Projekt przebudowy i modernizacji piekarni Sezam w Baranowie (2004)
 • Projekt budynku apteki z częścią mieszkalną w Myszyńcu (2004)
 • Projekt rozbudowy Szkoły Podstawowej w Rzekuniu o oddział przedszkolny (2004)
 • Projekt rekonstrukcji drewn. obory i spichlerza na terenie Zagrody Kurpiowskiej  w Kadzidle (filia Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce) (2005)
 • Projekt rozbudowy Banku Spółdzielczego w Krasnosielcu (2004)
 • Projekt stacji paliw LPG Orlen w Kadzidle (2004)
 
2003
 • Nadzór nad budową hali przyjęcia surowca kat. III w zakładzie Saria Polska w Długim Borku pow. szczycieński (2003)
 • Nadzór nad budową oczyszczalni ścieków w zakładzie Saria Polska w Długim Borku pow. szczycieński (2003)
 • Projekt rozbudowy zakładu „Lacroix-opakowania” o halę produkcyjno-magazynową (2003)
 • Projekt rozbórki starej oczyszczalni w zakładzie Saria Polska w Długim Borku pow. szczycieński (2003)
 • Projekt pawilonu handlowego w Kadzidle ul. Kościuszki (2003)
 • Projekt rozbudowy Banku Spółdzielczego w Myszyńcu (2003)
 
2002
 • Projekt i nadzór nad budową Przedszkola w Baranowie (2001, 2002)
 • Projekt hali przyjęcia surowca kat. III w zakładzie Saria Polska w Długim Borku pow. szczycieński (2002)
 • Projekt hali firmy Agromasz na ul. Kołobrzeskiej w Ostrołęce (2002)
 • Projekt modernizacji laboratorium OPWiK w Ostrołęce (2002)
 • Projekt  modernizacji i rozbudowy stacji paliw z pawilonem gastronomicznym  „Benzol” w Wyszkowie (2002)
 • Projekt leśniczówki dwurodzinnej w Olsztynku woj. warmińsko-mazurskie (2002)
 
2001
 • Nadzór nad budową etapu II zakładu Hochland w Baranowie (2001)
 • Projekt gimnazjum z salą sportową w Czerwonce pow. makowski (2001)
 • Projekt adaptacji magazynów Zespołu Szkół Powiatowych na strzelnicę sportową w Troszynie (2001)
 • Projekt modernizacji stadionu w Kadzidle (2001)
 • Projekt konstrukcji sceny w Zagrodzie Kurpiowskiej w Kadzidle (filia Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce) (2001)
 • Projekt leśniczówki dwurodzinnej w Srokowie woj. warmińsko-mazurskie (2001)
 • Projekt skweru i skrzyżowania ul. Sportowej i Kościuszki w Kadzidle (2001)
 
2000
 • Projekt warsztatu samochodowego dla firmy Cichoń w Kadzidle (2000)
 • Projekt modernizacji budynku Mazowieckiej Kasy Chorych w Ostrołęce (2000)
 • Projekt hali sportowej w Kadzidle (2000)
 • Projekt rozbudowany Zespołu Szkół Powiatowych w Łysych (2000)
 • Projekt rozbudowy bud. socjalno-admin. na terenie stadionu  w Kadzidle (2000)
 • Projekt zespółu 10 domków jednorodzinnych  w zabudowie szeregowej dla firmy „Hochland” w Baranowie  (2000)
 
1999
 • Nadzór nad  modernizacją oczyszczalni ścieków Spółdzielni Mleczarskiej Kurpie w Baranowie (1999)
 • Projekt zmiany stropodachu na dach wysoki na bud. chlorowni i stacji trafo OPWIK w Ostrołęce (1999)
 • Projekt adaptacji z rozbudową istn. wiaty magazynowej na halę przeróbki torfu w zakładzie torfowym KARASKA (1999)
 • Projekt modernizacji i rozbudowy SP w Wolkowych gm. Myszyniec o pawilon oświatowy i halę sportową (1999)
 • Projekt Szkoły Podstawowej w Lesznie gm. Przasnysz (1999)
 • Projekt leśniczówki dwurodzinnej Nadleśnictwa Myszyniec w Czarni pow. ostrołęcki (1999)
 • Projekt modernizacji parkingów i dróg zakładowych w SM „Kurpie”  w Baranowie pow. ostrołęcki (2000)
 • Analiza zagrożeń pożarowych pól torfowych w Karasce gm. Kadzidło (1999)
 
1998
 • Projekt zamienny i nadzór budowy bloku C i F  Domu Pomocy Społecznej ul. Wiejska w Ostrołęce (1997,1998)
 • Nadzór nad budową budynku Szkoły Podstawowej i Przedszola w Kadzidle (1998)
 • Projekt adaptacji z oceną techniczną i inwentaryzacją zabytkowego budynku w Szczuczynie pow. grajewski na Dom Pomocy Społecznej (1998)
 • Projekt Szkoły Podstawowej w Amelinie pow. makowski (1998)
 • Projekt pawilonów handlowych Polak w Baranowie i Myszyńcu (1998)
 • Projekt restauracji „Krutyńska” w Krutyni pow. mrągowski (1998)
 • Projekt Urzędu Skarbowego w Przasnyszu (1998)
 
1997
 • Projekt i nadzór budowy wiat i garaży OPWiK w Ostrołęce (1996,1997)
 • Projekt adaptacji hal PRI na zakład produkcyjny Elektrotermex w Ostrołęce (1997)
 • Projekt sali sportowej przy SP nr 3 w Ostrołęce (1997)
 • Projekt zajazdu w Dąbrowach gm. Rozogi (1997)
 • Projekt Banku Spółdzielczego w Baranowie (1997)
 • Projekt składowiska odpadów komunalnych dla miasta i gminy Różan (1997)
 
1996
 • Projekt rozbudy i nadzór rozbudowy zakładu SIAS Polska w Ostrołęce o budynek produkcyjno-zamrażalniczy i magazyn schładzania (1996)
 • Projekt rozbudowy i modernizacji SP w Antoniach gm. Olszewo Borki (1996)
 • Projekt sali sportowej przy SP nr 4 w Ostrołęce (1996)
 • Projekt przebudowy stołówki dla Zespołu Elektrowni w Ostrołęce (1996)
 • Projekt remontu z oceną techniczną i inwentaryzacją bud. Prokuratury Wojewódkiej w Ostrołęce (1996)
 
1995
 • Projekt konstrukcji kościoła ul. Pasterska/Rataja w Ostrowi Mazowieckiej  (1995)
 • Projekt Szkoły Podstawowej w Kiełczewie gm. Małkinia (1995)
 • Projekt i nadzór bud. Szkoły Podstawowej w Zabielu Wielkim gm. Olszewo-Borki (1995)
 
1994
 • Projekt Szkoły Podstawowej w Grabówku gm. Olszewo-Borki (1994)